අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

23
මැයි2018
Flood Warning

Flood Warning

  The Divisional Secretary has informed the...

22
මැයි2018
Bakthigeetha Competition

Bakthigeetha Competition

 Baddegama divisional secretariat team won 2nd plce...

28
අගෝ2017
Blood Donation Campaign

Blood Donation Campaign

Blood donation campaign held on wesak week...

Scroll To Top