අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

15
අගෝ2018
Grama Shakthi Annual cricket meet

Grama Shakthi Annual cricket meet

Baddegama Grama Shakthi Cricket team won the...

15
අගෝ2018
Work shop for Stress Management

Work shop for Stress Management

Workshop for Stress Managment conducted by Mr....

22
මැයි2018
Flood Contribution Given

Flood Contribution Given

  Final contribution given for flood 2017 ...

28
අගෝ2017
Blood Donation Campaign

Blood Donation Campaign

Blood donation campaign held on wesak week...

Scroll To Top